Меѓународен младински камп 

Што ќе се случува  во Салцбург?

Информации за родителите

Учесниците ќе работат заедно за да ја проучат и разберат операта. Тие ќе ја изучуваат музиката и содржината, и ќе научат како да искажат емоции со помош на оперската уметност. Поканети професионалци ќе им помогнат да создадат свое оперско дело – мало дело. Некои учесници ќе пеат, други ќе танцуваат и играат на сцената, некои ќе свират музички инструменти, а некои ќе ја подготват сцената и сценските реквизити, и сл.

Учесниците ќе поминат една недела, без нивните родители, во Салзбуршкиот замок. Тие исто така ќе посетат проба и ќе отидат зад сцената во театарот Баден-Баден. На крајот на неделата учесниците ќе го претстават своето оперско дело пред публика. Меѓународниот оперски камп за тинејџери на возраст од 13 до 16 години ќе се одвива во август 2019.

Кој е координатор на Солвеј Стипендија за Музички Камп и кои се неговите/нејзини одговорности?

Координаторот на Солвеј Стипендија за Музички Камп е некој вработен од консиерж служба од страна на Солвеј Инвестиционата Групација. Тие ќе бидат одговорни за подготовката на пристигнувањето на кандидатите и ќе ги придружуваат нив во текот на нивниот престој. Тие може да зборуваат англиски, германски и руски.

Координаторот ќе биде одговорен за:

 • Консултации во врска со Шенген виза
 • Обезбедување на оброци, превоз и мобилна комуникација за кандидатите
 • Комуникација со одделот за човечки ресурси или одделот кој е одговорен за социјален развој и односи во заедницата на соодветната установа. Координаторот исто така ќе ги решава прашањата во врска со патувањето и ќе обезбеди комуникација помеѓу кандидатите и нивните родители
 • Купување на авионски билети и договарање за придружник на малолетни лица обезбеден од страна на авионската компанија за малолетни лица
 • Во име на стипендистот ќе одговара како лице за контакт кај осигурителната компанија во случај на болест/незгода
 • Ќе го придружува кандидатот до некоја медицинска институција во случај на болест/незгода.

Родителите и одделот за човечки ресурси или одделот кој е одговорен за социјален развој и односи во заедницата на соодветната установа ќе имаат контакт со програмскиот координатор веднаш штом резултатите од натпреварот ќе бидат објавени.

Одделот за човечки ресурси или одделот кој е одговорен за социјален развој и односи во заедницата на соодветната установа ќе ги поддржуваат стипендистите со нивните патнички аранжмани и ќе му пренесат на салзбуршкиот регионален координатор во врска со било каков проблем. Таквите оддели ќе бидат и посредници во случај на јазични или други потешкотии.

Јазични курсеви за номинираните стипендисти:

 • Во Македонија и Украина, курсевите се обезбедени од страна на нашиот партнер – онлајн јазичното училиште за англиски јазик «ZaZa». Нивни наставник ќе им одржува онлајн часови на кандидатите за стипендија и училиштето ќе обезбеди методологија и поддршка за регионалниот наставник.
 • Часовите ќе се одржуваат во било која локација или организација која ќе најде подршка од спонзор – центар на заедницата, уметничко училиште, уметничка институција и друго.
 • Според нашиот договор со партнерите од јазичното училиште, часовите по англиски јазик ќе се одржат од јануари 2018 до април 2018. Тие ќе се одржуваат три пати неделно – секој час ќе биде поделен на два дела, секој дел по 45 минути. Првиот дел од часот ќе биде онлајн, а вториот офлајн, со локалниот наставник, тие ќе бидат одржувани од страна на регионалниот наставник кој ќе биде присутен во училницата.
 • Часовите ќе бидат одржувани за ученици чие што ниво на познавање на англискиот јазик не е помалку од А1.1.
 • Учениците од Гватемала ќе бидат подучувани од страна на регионален наставник, кој има меѓународен сертификат, и ќе биде присутен во училницата
 • Регионалниот наставник ќе биде присутен и за време на сСкајп-часовите, ќе го контролира присуството на учениците, ќе проверува домашна работа, ќе го организира распоредот за онлајн часовите, ќе врши консултација со уќениците после онлајн часовите и еднаш во четири недели ќе пишува извештај за образовниот напредок
 • Откако ќе го завршат јазичниот курс нивото на познавање на јазикот на ученикот не треба да е помалку од Б1.1.
 • На учениците не им е дозволено да се отсутни на повеќе од 20% од наставата, бидејќи во спротивно ја губат можноста да добијат стипендија
 • Финалната задача за ученикот че биде да сними 90-минутно видео на англиски јазик. Во ова видео ученикот треба да с епретстави себеси, да ги прикаже своите креативни вештини и да ги потенцира своите очекувања за музичкиот камп.
 • Оние ученици кои ќе добијат сипендија ќе треба да завршат интензивен курс по англиски јазик – четири 90-минутни часа, неделно, во текот на 4 недели.
© 2018 SOLWAY MUSIC FELLOWSHIP PROGRAM
CREATED BY DOT SHOT