МЕЃУНАРОДНАТА СТИПЕНДИЈА SOLWAY
ЗА ЧЛЕНОВИ НА МЛАДИНСКИОТ УМЕТНИЧКИ КАМП
СЕ ДОДЕЛУВА ПО ОСНОВ НА ДОНЕСЕНА ОДЛУКА ОД СТРАНА НА ЖИРИТО. ЖИРИТО ГО СОЧИНУВААТ ПРЕТСТАВНИЦИ
ОД SALZBURG FESTIVAL FUND И КРЕАТИВНИОТ ТИМ
НА ОПЕРСКИОТ КАМП.

 

 

Интернационалната програма Солвеј Стипендија за Музички Камп за млади кандидати за музички камп се доделува со заедничка одлука на жирито. Жирито е претставувано од  Салзбуршкиот фестивал, креативниот тим на Опера камповите, и претседателот на одборот на Солвеј Инвестиционата Групација.

Изборот ќе биде направен во градовите во Украина, Македонија и Гватемала, каде што групацијата СОЛВЕЈ има свои фирми-претставници.

Децата на вработените во овие фирми, како и ученици од уметнички групи и образовни институции, подржани од страна на групацијата СОЛВЕЈ, кои имаат вештини во музика, применета уметност, театар, или било каков друг вид на креативна изведба може да се пријават за да земат учество во изборниот дел. Возраста на учесниците треба да биде во границите меѓу 13-16 години.

Изборот се состои од два дела:

 1. Прв дел:

За да учествува во изборот кандидатот треба да:

 • Положи тест по Англиски јазик;
 • Сними видео и да го прикачи на YouTube, а потоа да го пополни формуларот за пријавување. Видеото не треба да биде подолго од 90 секунди. Во текот на тие 90 секунди кандидатот, на својот мајчин јазик, треба да ги прикаже своите креативни таленти и да објасни зошто тој/таа сака да учествува во младинскиот камп на Салзбуршкиот фестивал;
 • Да ја прикачи YouTube врската од видеото и резултатите од тестот со формуларот за пријавување на веб страната на изборот;
 • Видеото треба да се прикачи на YouTube на денот на пријавувањето и треба да биде “во јавност” не покасно од 20 Декември, 2018. Со прикачување на видеото кандидатот се согласува со следниве “Правила и Договор” : https://support.google.com/youtube/topic/2676339?hl=ru&ref_topic=6151248
 • Салзбуршкиот фестивал и креативниот тим на Опера камповите ќе изберат по 15 кандидати од секоја од трите држави, кои одат во вториот дел на изборната постапка. Писмо со потврда ќе им биде испратено на емаил адресата која што ќе ја имаат наведено во формуларот за пријавување за време на регистрацијата. Листата со оние коишто го минале првиот дел ќе биде објавена на веб страната на Солвеј Инвестиционата Групација. Ве молиме имајте во предвид дека жирито ќе ја оценува креативноста на кандидатите, и нивното познавање на уметноста, театарот (глума) или музиката, како и нивните комуникативни вештини, а не бројот на дипломи и сертификати што тој/таа ги поседува.
 1. Втор дел:
 • Кандидатите кои ќе бидат одбрани за овој дел, ќе потпишат договор, со кој се обврзуваат да посетуваат курс по англиски јазик. Курсот е во организација на “Стипендијата Солвеј”, специјално направена за кандидатите. Распоредот на часовите би се одвивал вака: три часа од 90 минути неделно. Часовите ќе се одржат од Јануари 2019 до Април 2019. Организационата комисија на стипендијата има право да ги отстрани учесниците од програмата ако тие не присуствувале барем на 80% од часовите месечно, или пак ако покажуваат слаби академски постигнувања. Академското оценување се врши месечно, во текот на целиот период од изборната постапка.
 • После курсот секој кандидат ќе треба да сними видео од 90 секунди, на англиски јазик, во кое ќе се претстават себеси, ќе ги прикажат своите креативни вештини и ќе ги раскажат своите очекувања во врска со кампот. Примери од победничките видеа од минатата година може да се видат во архивата на оваа веб страна.
 • Кандидатите ќе го прикачат ова видео на YouTube и ќе ја пратат врската на модераторите на веб страната за стипендијата. Секој може да гласа за видеото. Онлајн рејтингот ќе се обновува еднаш дневно.
 • Салзбуршкиот фестивал и креативниот тим на Музичките кампови заедно со претседателот на одборот на директори од Солвеј Инвестиционата Групација ќе изберат 6 финалисти – по двајца од секоја држава. Тие ќе станат стипендисти и ќе имаат можност да учествуваат на младинскиот камп бесплатно. Резултатите од онлајн гласањето ќе се земат во предвид, но ова нема да биде главниот критериум при изборот.
 • Жирито ќе ги избере стипендистите врз основа на квалитетот на нивната приказна, нивото на ентузијазам и вклученост во текот на изучувањето на јазикот, нивното ниво на познавање на англискиот јазик, нивната креативност, и нивната вештина во уметност, театар, музика или нешто друго.
 • Конечниот потесен избор на кандидати ќе биде објавен на веб страната на Солвеј Инвестиционата Групација.
 • Пред нивното пристигнување во младинскиот камп сите стипендисти ќе треба да завршат интензивен курс по англиски јазик – четири 90-минутни часови неделно, во текот на 4 недели.

Важно: Нема да има можност да се учествува во вториот дел на изборот без да се заврши првиот дел и сите негови барања.

 1. Што покрива Стипендијата СолвејОпера Камп?

Стипендијата целосно го покрива следново:

 • Трошоци за виза и обработка на документи за оние кандидати чиишто земји имаат потреба од Шенген виза;
 • Авионски билет за кандидатот (во придружба на вработен од авионската компанија);
 • Превоз од аеродромот на Салзбург до младинскиот камп и назад;
 • Сместување во кампот;
 • Лекарско осигурување;
 • 3 оброци на ден – во оние места кои ќе бидат однапред одобрени од адмиснистрацијата на кампот;
 • Локална СИМ-картичка со минимален мобилен сообраќаен лимит за да може да го контактираат регионалниот координатор на стипендијата;
 • 24/7 придружба на групата стипендисти од страна на локалниот координатор.

Стипендијата не покрива:

 • Авионски превоз во земјата од која се заминува;
 • Добивање на меѓународен патнички документ (пасош) во земјата на потекло;
 • Меѓународен мобилен сообраќај;
 • Џепарлак

ОПШТО ОДРЕКУВАЊЕ И ОДГОВОРНОСТ

УСЛУГИТЕ И СОДРЖИНАТА ОД ИЛИ ПРЕКУ ОВАА ВЕБ СТРАНА СЕ ОБЕЗБЕДЕНИ “КАКО-Е”,  “КАКО СЛОБОДНИ “, И СИТЕ ГАРАНЦИИ, ДИРЕКТНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ, СЕ ОТФРЛААТ (ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО НЕ ЗАДРЖУВАЈЌИ СЕ САМО НА ОДРЕКУВАЊЕ ОД БИЛО КАКВИ ИНДИРЕКТНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ РЕКЛАМИ И КОЕ ОДГОВАРА ЗА НЕКОЈА ОДРЕДЕНА ЦЕЛ). ИНФОРМАЦИИТЕ ОВДЕ МОЖЕ ДА СОДРЖАТ БУБАЧКИ, ГРЕШКИ, ПРОБЛЕМИ ИЛИ ДРУГИ ОГРАНИЧУВАЊА. СОПСТВЕНИКОТ НА ОВАА ВЕБ СТРАНА НЕ ПРЕВЗЕМА НИКАКВА ОДГОВОРНОСТ ЗА БИЛО КАКВИ ГРЕШКИ ИЛИ ИЗОСТАВУВАЊА НА СОДРЖИНАТА ШТО ЈА ИМА НА ОВАА ВЕБ СТРАНА.

Корисникот се согласува да осигури, одбрани и поддржи Сопственикот и неговите здруженија, овластувачи, содржина и сервисни провајдери, издавачи, автори, трговци, и набавувачи во случај на било каква одговорност, загуба, тврдење, вклучувајќи и адвокатски такси и трошоци, во врска со прекршување на овој Договор од страна на корисникот или со користење на веб страната.

Секаква одговорност за било каква штета предизвикана од вируси кои ги има во електронски документи или на оваа веб страна се отфрла.

Хипер-врски

Оваа веб страна соодржи врски до други веб страни. Таквите врски не се промовирања на некакви производи или услуги на такви веб страни, и никаква информација на таква веб страна не е поддржана или одобрена од страна на КОМПАНИЈАТА.

Пријавувања

Сите забелешки, предлози, идеи, графика, или други информации кои и се пренесуваат на КОМПАНИЈАТА преку оваа веб страна (со еден збор Пријавувања) засекогаш ќе бидат во сопственост на КОМПАНИЈАТА. КОМПАНИЈАТА не е обврзана да се однесува спрема било која Пријава како доверлива, и нема да биде одговорна за било какви идеи за нејзиниот бизнис (вклучувајќи идеи без ограничувања, производи или реклами), и нема да превземе на своја одговорност нешто што како резултат на било каква сличност се појави во идните производи или операции на КОМПАНИЈАТА. Без ограничувања, КОМПАНИЈАТА, ќе има ексклузивна сопственост на сите сегашни и идни постоечки права на Пријава од било каков вид и природа секаде. КОМПАНИЈАТА има право да ја употреби Пријавата з абило каква комерцијална или друга цел, без надокнада на вас или некое друго лице кое ја пратило Пријавата. Вие признавате дека сте одговорни за било каков материјал што го поднесувате, и вие, а не КОМПАНИЈАТА, имате целосна одговорност за пораката, вклучувајќи ја и нејзината легалност, веродостојност, соодветност, оригиналност, и авторско право.

© 2018 SOLWAY MUSIC FELLOWSHIP PROGRAM
CREATED BY DOT SHOT