[]
1
ФОРМУЛАР ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА МУЗИЧКИОТ ФЕСТИВАЛ
1. Целосно име и презиме на кандидатотНапишете го вашето име со латинични букви
2. Пол
3. Дата на раѓање на кандидатот
4. Јас сум член на семејството на вработените кои работат во:
4.1. Cи ученик или посетуваш часови по уметност, театар, музика или танц во Оптшина Радовиш?
5. Име (имиња) и презиме (презимиња), оддел и позиција на роднината/те, кои работат во еден од објектите на одделот споменати погоре
6. Јас сум студент по уметност, музика, танц, театарско студио во (Ве молиме, прецизирајте ја локацијата, типот и името на студиото, класот кој што го посетувате и името на учителот).
0 /
7. Име и презиме на родителите или старателите
9. Домашна адреса
0 /
10. Телефонски број(вклучувајќи го позивниот број од државата)
Јазици кои кандидатот ги владее:
11. Мајчин јазик ми е
Вештини на кандидатот во уметност, музика, танц или театар
Моментално посетувам часови по:
a. Уметност
b. Музика
Јас свирам на следниов инструментТип на инструментот
Кога последен пат беше вашата изведба
c. Пеење
Јас пеам:
Јас пеам во следниот хорИме на хорот
Кога последен пат беше вашата изведба
d. Танц
Јас танцувам
д. Театар
13. Имам учествувано во следниве натпревари:
0 /
14. Имам награди од следниве креативни натпревари:
0 /
15. Претходно имам учествувано во следниве уметнички кампови:Име на уметничкиот камп, локација и година
0 /
16. Ве молиме прикачете го овде линкот од Youtube каналот од вашето видео:
17. Прашања и забелешки:
0 /
18. Ги прочитав и се согласувам со условите и правилата на програмата/стипендијата
Previous
Next
@CREATIVE.FELLOWSHIP 2021-2022
CREATED BY DOT SHOT