""
1
1. Целосно име и презиме на кандидатот
2. Дата на раѓање на кандидатот
3. Име и презиме на родителите или старателите
5. Валиден телефонски број
6. Вештини во танцување:
7. Колку години се занимавате со танцување?
8. Ве молиме, прикачете го вашето видео на dropmefiles.com и поставете го овде линкот:
9.Со ова потврдувам дека ги прочитав, разбрав и се согласувам со сите услови за аплицирање за програмата/стипендијата
СОГЛАСНОСТ ЗА МЕДИУМИ И ОБЈАВУВАЊЕ

Со ова им доделувам на фондацијата @Creative.Felloship

апсолутно право и дозвола за користење на фотографски портрети, фотографии, дигитални слики или видеоснимки од мене, или во кои што сум целосно или делумно вклучен, или пак или нивни репродукции во боја или на друг начин за какво било законско некомерцијално и која било промотивна цел, вклучително и не ограничувајќи се на користење во какво било објавување или на веб-страницата, без плаќање или какво било друго внимание. Со ова се одрекувам од какво било право за да го прегледам и / или да го одобрам готовиот производ или копијата што може да се користи во врска со тоа, во која што појавува мојот лик.

Со ова ги ослободувам @creative.fellowship и нивните соработници од одговорност и ги обештетувам од сите побарувања, барања и причини за постапување што ги имам или може да ги имам во врска со оваа дозвола или употребата на моите фотографски портрети или видоснимки, вклучително и каква било одговорност заради замаглување, изобличување, промена, оптичка илузија или употреба во композитна форма, без оглед дали е намерна или ненамерна, што може да се појави или произведе при земање на наведените слики или видеоснимки, или при обработка што се стреми кон завршување на готовиот производ, вклучително и објавување на интернет, во брошури или други промотивни материјали.


Previous
Next
@CREATIVE.FELLOWSHIP 2021-2022
CREATED BY DOT SHOT