МЕЃУНАРОДНАТА СТИПЕНДИЈА SOLWAY
ЗА ЧЛЕНОВИ НА МЛАДИНСКИОТ УМЕТНИЧКИ КАМП
СЕ ДОДЕЛУВА ПО ОСНОВ НА ДОНЕСЕНА ОДЛУКА ОД СТРАНА НА ЖИРИТО. ЖИРИТО ГО СОЧИНУВААТ ПРЕТСТАВНИЦИ
ОД SALZBURG FESTIVAL FUND И КРЕАТИВНИОТ ТИМ
НА ОПЕРСКИОТ КАМП.

 

 

Меѓународната стипендија “Solway” за членови на младинскиот уметнички камп е доделена од страна на одлуката  жирито. Жирито се презентирани од страна на Salzburg Festival Fund и креативниот тим на опера кампот.

Пробите се одржуваат во градовите на Украина, Македонија и Гватемала, каде што се наоѓаат просториите на “SOLWAY” групата.

Децата на вработените на оваа групација , студентите на уметнички групи и образовни организации, кои се поддржани од “SOLWAY” групата, имаат право да учествуваат на пробата. Возраста на учесници е ограничена од 14-17 години.

Пробата се состои од два чекори:

1. Прв чекор:

 1. За да се  учествува на пробата кандидатот треба да помине тест по англиски јазик ,да сними видео и да го спушти  на YouTube и потоа да се пополни формуларот за апликацијата. Видеото не треба да биде подолго од 90 секунди. Во ова време кандидатот на својот мајчин јазик треба да  објасни зошто тој сака да го посети младинскиот камп на Салцбург фестивалот. Линкот на видеото и резултатите од тестот треба да се приложат на формуларот за апликација на веб-сајтот од пробата.
 2. Видеото треба да бидат поставено на денот кога е предадена апликацијата и треба да биде “јавна”. По прикачувањето на видеото, подносителот се согласува со следниве “правила и договори”

        https://support.google.com/youtube/topic/2676339?hl=sr&ref_topic=6151248

 1. Salzburg Festival Fund и креативниот тим од кампот опера  избираат 15 кандидати од секоја земја за вториот чекор на пробата. Тие ќе добијат писмо за потврда на е-мејл даденa при регистрацијата. Листата на оние кои ќе го положат првиот чекор ќе биде објавена на веб страната на Solway Inverstment Group.

2.Втор чекор:

 1. Кандидатите кои се избрани за тој чекор, ќе потпишат договор подолу, каде што тие се обврзуваат да ги посетат курсевите за англиски јазик. Курсевите ќе бидат презентирани  од страна на  “Solway”. Распоредот приближно е следниот : три часа неделно по 90 минути. Лекциите ќе траат од декември 2016 до април 2017.
 2. По курсевите, секој кандидат ќе мора да води евиденција за должината на видеото од 90 секунди, каде што ќе се претстави себе си и неговите / нејзините очекувања за кампот.
 3. Кандидатот ќе го прикачи горенаведеното видео на YouTube и ќе го испрати линкот до модераторите на веб-сајтот. Секој може да гласа за видеото. Онлајн рејтингот се ажурира еднаш на ден.
 4. Salzburg Festival Fund и креативниот тим од кампот опера заедно со одборот на директори на “Solway Investment Group” ќе ги изберат 6-те финалисти – двајца од секоја земја. Тие ќе станат соработници и ќе бидат во можност да го посетат младиот оперски камп за слободно. Резултатите од онлајн-гласањето ќе бидат земени во предвид, но тоа  нема да биде главниот критериум за избор.
 5. Жирито ќе избере соработници со оглед на квалитетот на нивната приказна, на нивото на мотивацијата и ангажираноста, нивното ниво на англиски, нивното образование во уметноста (доколку ги има) и  своите музички вештини.
 6. Конечната листа ќе биде објавена на веб-страницата на “Solway Investment Group”
 7. Пред посетата на кампот на млади, сите соработници ќе мора да завршат интензивен курс по англиски јазик – Кое ќе трае 4 недели , 4 пати неделно по 90 минути.

Важно: Невозможно е да се учествува во вториот дел од пробите без да се завршат барањата од  првиот чекор.

 1. Што покрива програмата Solway Опера Кампот ?

Програмата целосно ги покрива следниве трошоци:

 1. Визната такса и обработка на документите за кандидатите, чии земји им е потребно Шенген виза;
 2. Авионскиот билет за подносителот на барањето (во придружба на авиокомпанијата вработените);
 3. Трансфер од аеродромот во Салцбург до кампот на младите и назад;
 4. Сместување во кампот;
 5. Здравствено осигурување;
 6. 3 оброци дневно – во места, претходно одобрени од камп администрацијата
 7. Локалната мобилна комуникација за да се поврзете со регионалниот координатор ;
 8. 24/7 придружба на група колеги од локален координатор.

Програмата не ги покрива:

 1. Патните трошоци до аеродромот
 2. Меѓународен документ (пасош) од земјата на потекло
 3. Меѓународната комуникација
 4. Џебните трошоци

Општи одрекување на одговорноста  

СЛУЖБА И СОДРЖИНА ОД ИЛИ ПРЕКУ ОВОЈ САЈТ СЕ ДАДЕНИ “КАКО ШТО Е”, “КАКО ШТО Е ДОСТАПНО” И СИТЕ ГАРАНЦИИ, ИЗРЕЧНИ ИЛИ ДА СЕ ПОДРАЗБИРААТ, СЕ ИСКЛУЧЕНИ (ВКЛУЧЕНИ, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ НА ОДГОВОРНОСТ ОД ГАРАНЦИИТЕ ШТО СЕ ПОДРАЗБИРААТ ПРИ ПРОДАЖБА И СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНАТА НАМЕНА). Информациите тука можат да содржат грешки,  проблеми или други ограничувања. Сопственикот на овој сајт не превзема никаква одговорност или одговорност за било какви грешки или пропусти во содржината содржани на овој сајт.

Корисникот се согласува да го обесштети, брани сопственикот и неговите филијали, лиценци, содржини и услуги, во кои учествуваат издавачи, автори, и добавувачи безопасни од било каква одговорност, загуба, барање и трошоци, вклучувајќи ги и давачките и трошоците за адвокатот, поврзани со прекршување од страна на корисникот на овој договор или користење на веб-сајтот.

Сите одговорности  за какви било штети предизвикани од вируси содржани во електронските фајлови или на веб страната се отфрлени.

Хајперлинкови

Овој сајт содржи линкови до други интернет страници. Ваквите линкови  не ги подржуваат производите или услугите на таквите интернет страници, и ниедна информација во тие веб-страници се подржани или одобрени од страна на компанијата.

Пријави

Сите забелешки, сугестии, идеи, графика, или други информации доставени до компанијата преку овој сајт (колективно, за пријавите) засекогаш ќе биде во сопственост на компанијата. Компанијата не е задолжена да ги третира  како доверливи сите пријави, и нема да биде одговорна за било какви идеи за бизнисот (вклучувајќи без ограничување, производ или рекламирање идеи) и нема да сноси никаква одговорност како резултат на било какви сличности кои можат да се појават во идните производи или работењето на компанијата. Без ограничување, компанијата ќе има исклучлива сопственост на сите сегашни и идни постојни права на пријавите од  секој вид насекаде. Компанијата ќе има право да ја користи пријавата  за било какви комерцијални или други цели, без надомест  на  било кое друго лице кое ја испраќа пријавата.

Со ова потврдувате дека вие сте одговорни за било каков материјал ќе поднесете, само вие ќе имате целосна одговорност за пораката, вклучувајќи ја и нејзината законитост, доверливост, соодветноста, оригиналноста и авторските права.

© 2017 SOLWAY MUSIC FELLOWSHIP PROGRAM
CREATED BY DOT SHOT