Меѓународен младински камп 

Што ќе се случува  во Салцбург?

Информации за родителите

Учесниците ќе работат заедно за да ја проучат и разберат операта. Тие ќе ја изучуваат музиката и содржината, и ќе научат како да искажат емоции со помош на оперската уметност. Поканети професионалци ќе им помогнат да создадат свое оперско дело – мало дело. Некои учесници ќе пеат, други ќе танцуваат и играат на сцената, некои ќе свират музички инструменти, а некои ќе ја подготват сцената и сценските реквизити, и сл.

Учесниците ќе поминат една недела, без нивните родители, во Салзбуршкиот замок. Тие исто така ќе посетат проба и ќе отидат зад сцената во театарот Баден-Баден. На крајот на неделата учесниците ќе го претстават своето оперско дело пред публика. Меѓународниот оперски камп за тинејџери на возраст од 14 до 17 години ќе се одвива во 5-12 август 2018.

Кој е координатор на Солвеј Стипендија за Музички Камп и кои се неговите/нејзини одговорности?

Координаторот на Солвеј Стипендија за Музички Камп е некој вработен од консиерж служба од страна на Солвеј Инвестиционата Групација. Тие ќе бидат одговорни за подготовката на пристигнувањето на кандидатите и ќе ги придружуваат нив во текот на нивниот престој. Тие може да зборуваат англиски, германски и руски.

Координаторот ќе биде одговорен за:

 • Консултации во врска со Шенген виза
 • Обезбедување на оброци, превоз и мобилна комуникација за кандидатите
 • Комуникација со одделот за човечки ресурси или одделот кој е одговорен за социјален развој и односи во заедницата на соодветната установа. Координаторот исто така ќе ги решава прашањата во врска со патувањето и ќе обезбеди комуникација помеѓу кандидатите и нивните родители
 • Купување на авионски билети и договарање за придружник на малолетни лица обезбеден од страна на авионската компанија за малолетни лица
 • Во име на стипендистот ќе одговара како лице за контакт кај осигурителната компанија во случај на болест/незгода
 • Ќе го придружува кандидатот до некоја медицинска институција во случај на болест/незгода.

Родителите и одделот за човечки ресурси или одделот кој е одговорен за социјален развој и односи во заедницата на соодветната установа ќе имаат контакт со програмскиот координатор веднаш штом резултатите од натпреварот ќе бидат објавени.

Одделот за човечки ресурси или одделот кој е одговорен за социјален развој и односи во заедницата на соодветната установа ќе ги поддржуваат стипендистите со нивните патнички аранжмани и ќе му пренесат на салзбуршкиот регионален координатор во врска со било каков проблем. Таквите оддели ќе бидат и посредници во случај на јазични или други потешкотии.

Јазични курсеви за номинираните стипендисти:

 • Во Македонија и Украина, курсевите се обезбедени од страна на нашиот партнер – онлајн јазичното училиште за англиски јазик «ZaZa». Нивни наставник ќе им одржува онлајн часови на кандидатите за стипендија и училиштето ќе обезбеди методологија и поддршка за регионалниот наставник.
 • Часовите ќе се одржуваат во било која локација или организација која ќе најде подршка од спонзор – центар на заедницата, уметничко училиште, уметничка институција и друго.
 • Според нашиот договор со партнерите од јазичното училиште, часовите по англиски јазик ќе се одржат од јануари 2018 до април 2018. Тие ќе се одржуваат три пати неделно – секој час ќе биде поделен на два дела, секој дел по 45 минути. Првиот дел од часот ќе биде онлајн, а вториот офлајн, со локалниот наставник, тие ќе бидат одржувани од страна на регионалниот наставник кој ќе биде присутен во училницата.
 • Часовите ќе бидат одржувани за ученици чие што ниво на познавање на англискиот јазик не е помалку од А1.1.
 • Учениците од Гватемала ќе бидат подучувани од страна на регионален наставник, кој има меѓународен сертификат, и ќе биде присутен во училницата
 • Регионалниот наставник ќе биде присутен и за време на сСкајп-часовите, ќе го контролира присуството на учениците, ќе проверува домашна работа, ќе го организира распоредот за онлајн часовите, ќе врши консултација со уќениците после онлајн часовите и еднаш во четири недели ќе пишува извештај за образовниот напредок
 • Откако ќе го завршат јазичниот курс нивото на познавање на јазикот на ученикот не треба да е помалку од Б1.1.
 • На учениците не им е дозволено да се отсутни на повеќе од 20% од наставата, бидејќи во спротивно ја губат можноста да добијат стипендија
 • Финалната задача за ученикот че биде да сними 90-минутно видео на англиски јазик. Во ова видео ученикот треба да с епретстави себеси, да ги прикаже своите креативни вештини и да ги потенцира своите очекувања за музичкиот камп.
 • Оние ученици кои ќе добијат сипендија ќе треба да завршат интензивен курс по англиски јазик – четири 90-минутни часа, неделно, во текот на 4 недели.
© 2018 SOLWAY MUSIC FELLOWSHIP PROGRAM
CREATED BY DOT SHOT