Меѓународен младински камп опера

Што ќе се случува  во Салцбург?

Учесниците ќе имаат можност да работат заедно за да учат и да разберат една од оперите. Тие ќе работат преку музика и заплет и  преку оперската уметност ќе стекнат знаење за како да ги изразат своите чувства. Гостите кој се професионалци ќе им помогнат да создадат свое мало оперско парче. Дел од учесниците ќе пеат, некои ќе танцуваат и играат на сцената, некои ќе настапат со музички инструменти, некои ќе  подготвуваат театарски сцени итн.

Учесниците ќе имаат можност да поминат една недела без родителите во замокот Салцбург. Ќе имаат прилика да ја посетат пробата и да одат зад сцената во театарот на Баден-Баден . На крајот таа недела учесниците ќе ги презентираат своите опери на публиката.

Меѓународниот  оперски камп за тинејџери 14-17 години ќе се одржи во последната недела од јули и ќе трае првата недела од август.

 1. Кој е координатор на програмата Solway опера кампот и кои се  неговите одговорности?

Координаторот на програмата Solway опера кампот во Салцбург ќе биде одговорен за подготовка на пристигнувањето на учесниците и ќе ги придружува во текот на нивниот престој. Тој зборува англиски, германски и руски.

Координаторот ќе биде одговорен за:

 1. Консултации во врска со барањето на  Шенген виза;
 2. Уредување на оброци, транспорт и мобилни комуникации за кандидатите;
 3. Комуникација со одделот на човечки ресурси , кој е одговорен за социјален развој и односи со локалното население од соодветниот објект. Координаторот исто така, е надлежен за проблемите при патувањето и да обезбеди комуникација измеѓу учесниците и неговите / нејзините родители;
 4. Купување на авионски билети и организирање придружба на учесниците од страна на вработените во авиокомпанијата;
 5. Координација со осигурувањето во случај на болест / траума;
 6. Придружба на кандидатот во медицинска установа во случај на болест / траума.

Родителите и одделот за човечки ресурси, кој е одговорен за социјалниот развој и односите со локалното население од соодветниот објект, ќе ги имаат сите информации за контакт на регионалниот координатор штом резултатите од конкурсот ќе бидат објавени.

Одделот за човечки ресурси, кој е одговорен за социјалниот развој и односите со локалното население од соодветниот објект ќе го поддржи учесникот во подготовките за патување и во комуницикацијата со регионалниот координатор во Салцбург за било кое прашање. Истиот оддел ќе Ви стои на располагање при тешкотии со јазикот и други проблеми.

Стипендија за јазичен курс за поистакнатите кандидати

 1. Во Македонија и во Украина, курсевите се предвидени од страна на нашите партнери – онлајн-училиште за англиски јазик «јазик Натали». Нивниот учител ќе им дава онлајн-часови и ќе им обезбеди на училиштето  и на регионалните наставници книги и учебници;
 2. Часовите ќе се одржуваат на местото кај кое ќе биде поддржано од спонзорот – центар на  заедница, уметничко училиште,  организација која работи со уметност и слично;
 3. Поради нашиот договор со партнер училиштето, часовите по англиски јазик ќе се одржат од декември 2015 година до април 2016 година. Ќе се одржуваат три пати неделно – секој час ќе биде поделен на два дела, од 45 минути. Првата половина  ќе биде онлајн и втората  ќе биде предводена од страна на регионалнион наставник, кој ќе биде присутен во училница.
 4. Лекциите ќе се одржат за учениците, чиј ниво на  јазик  не е помал од A1.1
 5. Учениците од Гватемала ќе имаат предавања од страна на регионален учител со меѓународен сертификат, кој ќе биде присутен во училница;
 6. Регионалниот координатор ќе биде  присутен на Skype-часовите, тој ќе ја контролира  посетеноста на учениците, ќе ги проверува домашните задачи, ќе им помага при прилагодувањето на распоредот на часовите со професорот по англиски јазик, учениците ќе имаат можност да се консултираат после секој онлај-час  и еднаш во 4 недели координаторот им пишува извештај за образовниот напредок;
 7. По курсот, нивото на учениците не треба да биде помал од B1.1
 8. На учениците им е дозволено да пропуштат до 20% од часовите. Инаку тој / таа го губи правото на можност да освојат стипендија.
 9. Завршниот испит на ученикот ќе биде снимање на видео од 90 секунди на англиски јазик. Во ова видео, студентот треба да сепретстави и да каже што очекува од опера кампот.
 10. Учениците, кои ќе освојат стипендија, ќе треба да завршат интензивен курс по англиски јазик, кој ќе трае 4 недели, 4 пати неделно по 90 минути.
© 2017 SOLWAY MUSIC FELLOWSHIP PROGRAM
CREATED BY DOT SHOT